Döva österrikare och nationalsocialismen

DVD-Cover

8 kortfilmer på österrikiskt teckenspråk med textning på tyska, svenska och engelska. Total speltid 220 minuter, Österrike 2009

Forskning, manus, regi, foto och redigering:
Verena Krausneker & Katharina Schalber

Berättare: Astrid Weidinger

8 tematiskt ordnade kapitel berättar 24 döva ögonvittnen om vad de minns av nazistregimen under andra världskriget:
Dövföreningarna · Dövskolor · Eutanasi · Tvångssterilisering · Förintelsen · Koncentrationsläger · Krig · Motstånd.

DVD-filmen inkluderar en ordlista över viktiga termer i österrikiskt och tyskt teckenspråk samt en lista över viktiga adresser och litteratur i ämnet som kan laddas ner.

Forskningsprojektet ”Döva österrikare och nationalsocialismen” (maj 2008 – april 2009) lyfte fram dittills okända historiska fakta om den förföljda och diskriminerade döva minoriteten i Österrike. Verena Krausneker och Katharina Schalber producerade ursprungligen en DVD-film som presenterar dessa fakta och bringar därmed en aspekt av den österrikiska dövhistorien i fokus. DVD-filmen ha ersatts med denna hemsida för att fortfarande vara tillgängligt.


Information: verena.krausneker AT univie.ac.at