Döva österrikare och nationalsocialismen

Den österrikiska dövgemenskapen har varit välorganiserad och förenad genom ett gemensamt språk sedan 1800-talet. Men eftersom 10 % av de döva har döva föräldrar är överförandet av språket, bevarandet av kulturen och identiteten och förmedlandet av den gemensamma historien mycket ömtålig. Därmed blir det särskilt viktigt att dokumentera äldre människors upplevelser och att göra dem tillgängliga för döva barn och ungdomar.
Det nationalsocialistiska styret innebar förändringar för alla. Den döva gemenskapen var speciellt utsatt för fara (mindre information, inga larm) och direkt hotad av den nazistiska lagstiftningen (till exempel genom tvångssteriliseringar). Åtgärder som togs då och sätt att hantera minnena idag varierar stort, precis som inom det hörande samhället.

Dövföreningarna (19 min)
Dövskolorna (19 min)
Krig (43 min)
Förintelsen (50 min)
Tvångssterilisering (21 min)
Koncentrationsläger(18 min)
Eutanasi(27 min)
Motstånd(19 min)

PDF (nedladdning): Ytterligare information i ämnet (in English).

De här filmerna är ickekommersiella och kommer från DVD-filmen ”Döva österrikare och nationalsocialismen”. DVD-filmen har blivit slutsåld två gånger, varför vi har bestämt oss för att göra filmerna helt tillgängliga gratis på den här webbplatsen.

Nedladdning, försäljning, uthyrning, kommersiell användning och kommersiell visning för allmänheten av någon av filmerna är förbjuden. Kopiering och inbäddning i andra webbplatser är förbjuden. Tillstånd att visa filmerna för allmänheten krävs: kontakta Verena Krausneker.

Denna film är resultatet av ett ettårigt forskningsprojekt finansierat av:
Republiken Österrikes framtidsfond,
Republiken Österrikes nationella fond för nationalsocialismens offer,
Staden Wien och Österreichische Forschungsgemeinschaft.